Q: Hvorfor KM Text?

A: KM Text blev startet i år 2000 af Søren Monies og Klaus Kongsted. Vi startede produktionen af påskrifter til det danske modeltogsmarked da vi ikke fandt kvaliteten og udvalget af det, der var på markedet, tilfredsstillende.
Oprindeligt var det kun meningen at producere til egen- og klubbrug, men når nu vi var i gang...

Q: Hvor kan jeg købe KM Text's produkter?

A: Vi sælger udelukkende gennem forhandlere. Det gør vi for at kunne koncentrere os om det vi selv mener, vi er gode til, nemlig at producere MJ-påskrifter til det danske marked; og lader dermed forhandlerne gøre det, de er gode til, nemlig at servicere MJ'erne!

Se forhandlerlisten.

Q: Hvad er det med lakker, der ødelægger påskrifterne?

A: Visse lakker kan opløse vores påskrifter i forskellig grad. Det er derfor ikke for sjov, vi skriver i vejledningen til produkterne, at man skal prøve processen først, hvis det er første gang, man påsætter vores påskriftssæt.
Specielt har vi fået en del "klager" fra folk, der har brugt Humbrols terpentinbaserede lak - vi har dog aldrig selv kunnet rekonstruere dette problem, medmindre der påføres et tykt lag med en hårdt ført pensel.

Q: Jeg har ødelagt et sæt under påsætningen, hvad gør jeg?

A: Tag det mislykkede forsøg med ned til din flinke modelbaneforhandler, så giver han eller hun dig normalt et nyt sæt i stedet!

Q: Hvorfor er KM Text's påskriftsæt så billige?

Q: Hvorfor er KM Text's påskriftsæt så dyre?

A: Vi mener selv, vi har fundet en fornuftig enhedspris for vores sæt (vejl. udsalgspris for et H0-sæt er kr. 50,-). Når moms, forhandleravance, distributionsomkostninger mm. er skrællet væk, er der faktisk ikke ret meget tilbage. Selve produktionsomkostningerne er sådan set en ret lille del af prisen, netop derfor har vi valgt enhedspris-konceptet. Dog kan det virke uretfærdigt, når man sammenligner et stort og farverigt sæt til f.eks. en sølvpil eller en tankvogn med et sæt til en åben godsvogn, men vi finder selv, at fordelene ved enhedsprisen overstiger ulemperne.

Q: Jeg mangler påskrifter til litra XYZ, vil KM Text fremstille dem?

A: Som udgangspunkt fremstiller KM Text ikke ønskepåskrifter. Vores udvalg baserer sig på:
1) Hvad vi synes er sjovt at lave
2) Hvad vi mener, der kan afsættes en rimelig mængde af
3) Hvad vi får mange ønsker på
Hvis du godt kunne tænke dig, vi lavede et bestemt sæt, så overvej først afsætningspotentialet i det. Fremsæt det derefter som ønske - enten

direkte til os,

eller endnu bedre: Gennem forhandleren, for så får han/hun også en idé om, at et givent sæt rent faktisk kan handles!

Q: Jamen, jeg har da set nogle påskrifter på en model, hvor modelbyggeren påstod det var KM Text, der havde lavet dem, og kan ikke finde disse i jeres katalog?

A: KM Text leverer også påskrifter til en del af markedets småserieproduktioner, og nogle gange laver vi en aftale om, at påskrifterne ikke må sælges løst, andre gange vurderer vi, at der simpelthen ikke er et potentiale herfor.
Der kan også være tale om en produktion til én af Danmarks spor 0-klubber - her gælder nogle særlige spilleregler.

Q: Jeg har behov for nogle andre numre end dem, der følger med til jeres sæt?

A: Vi synes selv, vi har fundet en fornuftig løsning på nummer-problematikken ved at inkludere typisk 3-5 forskellige numre til det pågældende litra i vores sæt.
Det gør det nemt for forhandlerne og os selv, når der normalt kun er én udgave af et givent lokomotiv/vogn.
For damplokomotiver o.l. udvælger vi som regel driftsnumre på bevarede eller sent udrangerede enheder, ligesom vi er opmærksom på, at det eksempelvis for MY'ere er ret udbredt at have sit eget personlige yndlingslokomotiv! Derfor findes til disse et lidt større nummerudvalg end sædvanligt, men ligesom vi ikke fremstiller ønskesæt, fremstiller vi heller ikke ønskenumre.

Opdateret 6. maj 2004